Photos with tag: train

Shinkansen Series E6 #nanoblock #nanoguage #japan #train #shinkansen